KONTROLA DOSTĘPU

OFERTA » KONTROLA DOSTĘPU

Kontrola dostępu to zespół rozwiązań obecnych na rynku już od dawna. Od niedawna jednak przyjmuje on tak wysoce wyspecjalizowaną formę. Kontrola dostępu przybiera najrozmaitsze rodzaje. Począwszy od ochrony programów i dokumentów komputerowych przed niepowołanymi oglądającymi, a na ochronie pomieszczenia, do którego wstępu nie powinni mieć nieproszeni goście skończywszy.