SYSTEMY PPOŻ

OFERTA » SYSTEMY PPOŻ

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) (SAP), przeznaczone są do detekcji zagrożeń pożarowych, sygnalizacji alarmowej po jego wykryciu oraz powiadomienia odpowiednich służb o jego powstaniu. Systemy takie najczęściej spotykane są w obiektach o dużej kubaturze lub o podwyższonym zagrożeniu pożarowym. Urządzenia, ze względu na duże zróżnicowanie obiektów, dostosowywane są do ich potrzeb. Po analizie zagrożeń pożarowych oraz wytycznych projektowych, dobieramy urządzenia ściśle pasujące do ich rozmiarów oraz ewentualnych zagrożeń, które mogą w nich wystąpić.